We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

Concurrentiebeding

• Een concurrentiebeding is niet toegestaan bij overeenkomsten van bepaalde tijd, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. De werkgever dient dit dan wel gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst op te nemen.
• Een concurrentiebeding mag niet worden overeengekomen met een minderjarige (< 18 jaar).
• Doorgaans mag een concurrentiebeding maximaal 1 jaar van toepassing zijn. Een langere termijn wordt vaak gematigd door rechters als het tot een procedure komt, aangezien de medewerker anders te lang wordt beperkt in zijn mogelijkheden om elders te werken.
• Een concurrentiebeding kan worden gespecificeerd naar Geografisch gebied, bijvoorbeeld binnen een straal van 50 kilometer, of naar Marktsegment, bijvoorbeeld ondernemingen die zich bezig houden met het ontwikkelen van software.
• Let op: In sommige cao’s is bepaald dat het toepassen van een concurrentiebeding niet is toegestaan.