We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

Ketenregeling

De ketenbepaling legt wettelijke beperkingen aan het aantal overeenkomsten voor bepaalde tijd die een werkgever en een werknemer mogen aangaan. Werkgevers mogen nu een werknemer drie keer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geven, zolang de totale duur van de drie arbeidsovereenkomst niet meer dan drie jaar is. Een keten wordt in beginsel doorbroken wanneer tussen twee arbeidsovereenkomsten een periode van zes maanden of langer zit (3 x 3 x 6 regel).

Als de periode van drie jaar wordt overschreden, dan heeft de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Heeft de werknemer direct een arbeidsovereenkomst voor drie jaar gekregen, dan mag deze arbeidsovereenkomst nog een keer worden verlengd met drie maanden.

De ketenregeling is niet van toepassing op de minderjarige werknemer als de gemiddelde arbeidsduur ten hoogste 12 uur is. Zodra de werknemer 18 jaar wordt, gaat de ketenregeling lopen.