De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds beƫindigd worden als dit schriftelijk is afgesproken. Er dient aan de wettelijke vereisten te worden voldaan, zo zijn bij een beroep op dit beding de geldende opzegtermijnen van toepassing, gelden de ontslagenverboden en is of instemming van de werknemer, of toestemming van het UWV (bij bedrijfseconomische redenen) of een beschikking van de kantonrechter (bij persoonsgebonden redenen) vereist.