De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

Transitievergoeding

Met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is per 1 juli 2015 de 'transitievergoeding' geïntroduceerd. Een werknemer heeft bij onvrijwillig ontslag recht op een transitievergoeding. Tot 2020 is dit het geval als een werknemer minimaal twee jaar in dienst is geweest bij de werkgever.

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) van kracht. Vanaf deze datum is de transitievergoeding per direct van toepassing, dus ongeacht hoe lang een werknemer in dienst is geweest.

Hoe hoog is de transitievergoeding?
Ongeacht de lengte van het dienstverband geldt de regel dat de transitievergoeding gelijk is aan 1/3e maandsalaris per dienstjaar. Zie het volgende hoofdstuk om de juiste hoogte van het maandsalaris te bepalen. Wordt de diensttijd afgerond op hele dienstjaren? Nee, de transitievergoeding dient (per 2020) tot op de dag nauwkeurig bepaald te worden. Alle jaren, maanden en dagen tellen mee. In het hoofdstuk Voorbeeld transitievergoeding wordt de berekening aan de hand van een voorbeeld uitgelegd. De transitievergoeding is maximaal € 83.000 bruto of één jaarsalaris indien werknemer meer verdient dan € 83.000 bruto per jaar (gegevens 2020).

Meer informatie transitievergoeding
Hier leest u meer over de transitievergoeding, zoals die vanaf het jaar 2020 geldt: https://www.loon.nl/Handleiding/Transitievergoeding.pdf