De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

Scholingsrecht

Per 1 juli 2015 is er een wettelijk scholingsrecht voor werknemers. Werkgevers moeten er voor zorgdragen dat de werknemers in staat worden gesteld scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. Een werknemer mag niet ontslagen worden op grond van disfunctioneren als zijn ongeschiktheid komt doordat de werkgever onvoldoende heeft geïnvesteerd in scholing.