De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

Nevenwerkzaamheden

Zijn de nevenwerkzaamheden niet concurrerend of schadelijk voor de werkgever, dan zal er geen belang zijn voor de werkgever om een beding ter beperking van de nevenwerkzaamheden op te nemen. De werkgever dient zijn belang af te wegen met het belang van de medewerker. Een volledig verbod is in het algemeen niet geldig.

Een aantal cao’s brengt een verbod tot nevenwerkzaamheden met zich mee.