Overwerk en overuren. Hoe gaat Loon 2018 daarmee om?

Wanneer ziet Loon het als overwerk?

Vanaf 2018 zijn de criteria wanneer een verloning onder 'overwerk' valt een stuk eenvoudiger en inzichtelijker geworden. Het hangt af van het werkschema:


Fulltimers: altijd wanneer u meer uren verloont dan het fulltime schema.
Regelmatige parttimers: altijd wanneer u meer uren verloont dan het ingegeven schema.
Onregelmatige parttimers (oproepkrachten): niet voor de reguliere verloningen (= tot voltijd).

Alle uren boven het werkschema van de werknemer zullen 'overwerk' genoemd worden. Dus een regelmatige parttimer die volgens het werkschema 20 uur in de week werkt, zal bij 25 uur aan overwerk 5 uur op zijn of haar strook zien staan.

En ook dat is een verschil en vereenvoudiging met de jaren vóór 2018, toen er bijvoorbeeld nog sprake kon zijn van 'meeruren'.