We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Overwerk, overuren en meeruren in Loon

Parttimer met overwerk tegen 100%, boven fulltime

In ons voorbeeld gaat het om:
• Parttimer: 98,80 uur
• Brutoloon: € 1.600
• Uurloon: € 16,19
• Voltijd = 173,33 uur
• In ons voorbeeld kiezen we ervoor het aantal loonuren voor de maand september direct in het verloningscherm handmatig te verhogen naar 180:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Resultaten van verlonen', 'Overwerk' direct via verhoging aantal UrenAfbeelding: 'Gegevens voor verloning', 'Overwerk'

De loonstrook ziet er nu zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Resultaten van verlonen', 'Overwerk' direct via verhoging aantal Uren Afbeelding: 'Resultaten van verlonen', 'Overwerk' direct via verhoging aantal Uren

Uitleg bedragen en teksten
• Standaard brutoloon blijft € 1.600
• Loon splitst de overwerkuren in 'boven voltijd' en daarna in 'tot voltijd'.
• 'Boven voltijd' wordt: 180 uur -/- 173,33 uur = 6,67 uur. 6,67 uur x/x € 16,19 = € 107,96.
• 'Tot voltijd' wordt: 173,33 uur -/- 98,80 uur = 74,53 uur. 74,53 uur x/x € 16,19 = € 1.207,02 (afgerond).
• € 1.600 +/+ € 107,96 +/+ € 1.207,02 = € 2.914,98 totaal bruto.

Het resultaat was bruto en netto hetzelfde geweest als u in het verloningscherm had gekozen voor de toeslag 'Overwerk', 'Standaard', 81,20 uur. Echter, de omschrijving wordt in deze situatie anders, namelijk: '6,67 Uur overwerk x 100%' en '74,53 Uur overwerk x 100%':

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Resultaten van verlonen', 'Overwerk' via 'Component' Afbeelding: 'Resultaten van verlonen', 'Overwerk' via 'Component'

Dus ook nu de splitsing van de overwerkuren in 'boven voltijd' en daarna in 'tot voltijd'. NB Wellicht zijn er in deze opzet een paar centen verschil door afrondingen, maar meer niet.