We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Overwerk, overuren en meeruren in Loon

Parttimer met overwerk tegen 100%, onder fulltime

U kunt in Loon het overwerk (100%) ook voor een regelmatige parttimer invoeren door:
- in het verloningscherm de toeslag 'Overwerk' in te voeren, of
- in het verloningscherm het aantal 'Uren' te verhogen met het aantal overwerkuren.

In ons voorbeeld kiezen we ervoor het aantal standaarduren (69,33) in het verloningscherm handmatig te verhogen naar 100:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Resultaten van verlonen', 'Overwerk'
Afbeelding: 'Gegevens voor verloning', 'Overwerk'

Loon verhoogt dan automatisch het 'Bedrag'. Namelijk met 30,67 (100 -/- 69,33) x het uurloon van € 28,84 = € 884,62.

De loonstrook ziet er nu zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Resultaten van verlonen', 'Overwerk'
Afbeelding: 'Resultaten van verlonen', 'Overwerk'

Het resultaat was hetzelfde geweest als u in het verloningscherm had gekozen voor de toeslag 'Overwerk', 'Standaard', 30,67 uur. Echter, de omschrijving wordt in deze situatie anders, namelijk: 30,67 uur Overwerk x 100%. En wellicht zijn er een paar cent verschil door afrondingen, maar meer niet.