Overwerk, overuren en meeruren in Loon

Oproepkrachten. Samenvoegen overwerktypes, in schema


Stel, u maakt in Loon een nieuw type toeslag aan: Overwerk. U kiest bij 'Type' een naam,  bijvoorbeeld 'Overwerk 125%'. Vervolgens maakt u een nieuw type: 'Overwerk 150%'.

Loon ziet deze twee overwerktypes alleen bij oproepkrachten (!) als één, en dus wordt bij hen het deel tot 100% van het uurloon samengevoegd om zodoende het aantal regels op de loonstrook te reduceren.

Onderstaand in schema een aantal voorbeelden van overwerktoeslagen en of deze worden samengevoegd bij een oproepkracht:

Overwerkomschrijving 1

Overwerkomschrijving 2

Samengevoegd bij oproepkracht ?

Overwerk 125%

Overwerk 150%

Ja

Overwerktoeslag zaterdag 120%

Overwerktoeslag zondag 200%

Nee

Overwerktoeslag 120%

Overwerktoeslag 200%

Ja

Overwerktoeslag 120%

Overwerk 150%

Nee