We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Overwerk, overuren en meeruren in Loon

Fulltimer met overwerk tegen 100%

U kunt het overwerk (100%) voor een fulltimer (voltijder) het best invoeren door in het verloningscherm het aantal 'Uren' simpelweg te verhogen met het aantal overwerkuren.

In ons voorbeeld kiezen we voor 6,67 uur overwerk door het aantal 'Uren' te verhogen van 173,33 (voltijd) naar 180. Loon verhoogt dan automatisch het bruto 'Bedrag':

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Gegevens voor verloning', 'Overwerk' via verhogen aantal 'Uren'

Het resultaat ziet er dan zo uit.

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Resultaten van verlonen', 'Overwerk' via verhogen aantal 'Uren'

Het resultaat was hetzelfde geweest als u in het verloningscherm hadden gekozen voor de component 'Overwerk', 'Standaard', 6,67 uur. Echter, de omschrijving wordt in deze situatie anders, namelijk: 6,67 uur Overwerk x 100%. En wellicht zijn er een paar cent verschil door afrondingen, maar meer niet.