We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Overwerk, overuren en meeruren in Loon

Fulltimer meerdere overwerkpercentages > 100%

Als er sprake is van meerdere overwerkpercentages van boven de 100% in een verloning dan krijgt u meerdere uitsplitsingen. In het onderstaande voorbeeld betreft het:
• Voltijder: 167,67 uur
• Uurloon: € 12,15
• Type: Overwerk 110%. Ingegeven: 10 uur
• Type: Overwerk 120%. Ingegeven: 6 uur

 Dat levert deze strook op:

Loon salarissoftware Afbeelding: Fulltimer meerdere overwerkpercentages boven de 100% Afbeelding: Fulltimer meerdere overwerkpercentages boven de 100%

Uitleg bedragen en teksten
• 10 uur x/x € 12,15 = € 121,50 Overwerk (nog zonder de opslag)
• 6 uur x/x € 12,15 = € 72,90 Overwerk (nog zonder de opslag)
• 10 uur x/x (10% van € 12,15) = € 12,15 Opslag overwerk 10%
• 6 uur x/x (20% van € 12,15) = € 14,58 Opslag overwerk 20%
• Hier worden overwerktypes met dezelfde omschrijving niet samengevoegd. Bij fulltimers is er immers altijd een splitsing te zien van overwerktypes met dezelfde omschrijving.
• Er is geen vermelding van de percentages overwerktoeslagen (Overwerk 110%, en Overwerk 120%) die door de gebruiker zo zijn ingevoerd.
• Wilt u dat het percentage overwerktoeslag wél wordt getoond? Pas dan de omschrijving van het overwerk-'Type' ietsjes aan. Zet bijvoorbeeld een punt achter de omschrijving, of gebruik een underscore. Via 'Werkgever', 'Looncomponenten'.