We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Overwerk, overuren en meeruren in Loon

Invoeren overwerktypes voor meer dan 100% betaald

Betaalt u overwerk met een toeslag, dus boven de 100% van het uurloon, dan moet u per werkgever zelf overwerkpercentages (boven de 100%) en omschrijvingen toevoegen.

1. Ga daartoe vanuit het hoofdmenu naar 'Opties' (linksonderin)
2. 'Looncomponenten'
3. U kiest als Soort: 'Overwerk' (Standaard)
4. 'Voeg type toe'
5. U kunt hier de gewenste omschrijving ingeven, met het bijbehorende percentage.

U kunt zo diverse types en percentages 'Overwerk' toevoegen. Stel, wij voeren in 'Overwerktoeslag zaterdag. 140%' in:

Loon salarissoftware Afbeelding: Toeslag overwerk invoeren
Afbeelding: Toeslag overwerk invoeren

We doen hetzelfde voor de 'Overwerktoeslag zondag. 175%' in. Dan ziet dat er (daarna) zo uit:

Loon salarissoftware Overwerkpercentages zichtbaar bij de verloningscomponentenAfbeelding: Zelf twee toeslagen overwerk ingevoerd

Let erop dat u bij het aanmaken van de overwerktoeslag zélf het percentage ook in de Type-omschrijving ingeeft want Loon vermeldt het percentage niet in de berekening van het overwerkbedrag.

Overwerkpercentages zichtbaar bij de verloningscomponenten
Vervolgens ziet u deze overwerktoeslagen terug bij de verloningen onder het plus(jes)-icoon, 'Overwerk':

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, Overwerktoeslagen
Afbeelding: Loonberekening, Overwerktoeslagen

U geeft het aantal uren in. Samen met het uurloon, en het eerder gekozen toeslag-percentage neemt Loon het juiste bedrag mee als overwerkverloning.