Overwerk, overuren en meeruren in Loon

Situatieschets en Wet

Vanaf 2018 zijn er in Loon een aantal wijzigingen in de overwerkloonstrook doorgevoerd. Ons doel is daarbij geweest het werk voor u nog makkelijker en inzichtelijker te maken.

Een belangrijke pijler daarbij is de Wet. Van overwerk is in artikel 13a lid 1 WML (Wet Minimumlonen) sprake als de feitelijke arbeidsduur langer is dande overeengekomen arbeidsduur als bedoeld in de artikel 12 lid 1 WML.

In dit document vindt u een nadere uitleg en vele voorbeelden, per werkschema (voltijd, deeltijd, oproepkracht).