We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Overwerk, overuren en meeruren in Loon

Situatieschets en Wet

Reeds vanaf 2018 zijn er in Loon een aantal wijzigingen in de overwerkloonstrook doorgevoerd. Ons doel is daarbij geweest het werk voor u nog makkelijker en inzichtelijker te maken.

Een belangrijke pijler daarbij is de Wet. Van overwerk is in artikel 13a lid 1 WML (Wet Minimumlonen) sprake als de feitelijke arbeidsduur langer is dan de overeengekomen arbeidsduur als bedoeld in de artikel 12 lid 1 WML.

In dit document vindt u een nadere uitleg en vele voorbeelden, per werkschema (voltijd, deeltijd, oproepkracht).