Overwerk, overuren en meeruren in Loon

Meeruren alleen bij oproepkrachten via het plusje, en Overwerk


Meeruren komen in Loon (sinds 2018) alleen nog in de volgende situatie voor: Onregelmatige parttimers (oproepkrachten) die in het verloningscherm onder het fulltime aantal uren blijven, maar bij wie vervolgens via het plusje (+) en dan 'Overwerk' uren worden ingeven. Dat worden dan 'Meeruren'.

Voorbeeld: Voltijd in dit bedrijf is 173,33 uur. Voor de oproepkracht wordt 100 uur en 18 dagen ingevoerd aan de linkerkant van het verloningscherm. Via de + en dan 'Overwerk' wordt er 5 uur overwerk ingegeven, tegen 125%:

Afbeelding: 'Gegevens voor verloning', 'Meeruren' bij oproepkracht

De 5 uur overwerk tegen 125% worden '5 Meeruren' in de loonberekening. De 125% wordt weergegeven als 'Opslag overwerk 25%':

Afbeelding: 'Loonberekening', 'Meeruren' bij oproepkracht