Overwerk, overuren en meeruren in Loon

Incidentele beloning overwerk niet meer als aparte strook

U bent gewend dat de incidentele beloning 'overwerk' in het Loon-pakket een aparte A- of B-strook oplevert. Dat is sinds 2018 anders. Vanaf 2018 is er bij overwerk altijd sprake van maar één strook per periode, en dus geen aparte strook meer voor de incidentele beloning.

In het verlengde daarvan: de optie 'overwerk' vindt u in het verloningscherm per 2018 niet meer onder 'incidentele beloning', maar in het 'normale' rijtje met toeslagen:


Afbeelding: 'Overwerk' via de gebruikelijke lijst met toeslagen

De (ene) strook met overwerk (tegen 100%) ziet er dan zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Regulier' en
'Overwerk', via één salarisstrook Afbeelding: 'Regulier' en 'Overwerk', via één salarisstrook

U ziet dat Loon, ondanks de ene strook, uiteraard wel het bijzonder tarief toepast voor het overwerk, daar waar nodig.