We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Faq's Loon Online (Loon Portaal)

Map 'Dossier' vanaf uw pc naar Loon Portaal kopiëren?

Het is mogelijk uit uw 'administratiemap' 'Loon 202*' (op uw eigen pc) de map 'Dossier' te kopiëren en deze te plakken in de Loon Portaal-administratiemap. Het betreft deze map op uw pc:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Afbeelding: Map 'Dossier' vanaf uw pc naar Loon Portaal kopiëren

Via de map 'Dossier' kunt u digitale bestanden bij de werkgever of werknemer plaatsen of inzien. In het dossier bij de werkgever kunt u bijvoorbeeld de arbeidscontracten met uw werknemers plaatsen, de (gescande) brief met de sectorindeling van de fiscus, digitale bestanden van het UWV voor deze werkgever, et cetera.

U gaat kopiëren vanaf uw pc en vervolgens plakken in Loon Portaal in deze map: H:\data\[Uw klantnummer]\Loon 202*

Daarbij wordt u gevraagd of u de map wilt overschrijven. Deze vraag beantwoordt u met 'Ja'. Alle bestanden van de dossiers, zowel werkgever als werknemer, worden dan overgezet naar Loon Portaal.

NB Het is niet mogelijk de mappen van Loon 2019 en eerder over te nemen aangezien Loon geen verwijzing heeft naar de betreffende locatie. U zou eventueel wel eerst de bestanden uit voorgaande jaren handmatig kunnen overzetten naar de 202*-map, zodat in elk geval alle bestanden meegaan.