We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Faq's Loon Online (Loon Portaal)

Windows Verkenner Loon Portaal. Wat is lokaal, wat is Loon Portaal?

Windows Verkenner openen in Loon Portaal
U kunt vanuit het Loon Portaal-startscherm op twee manieren de Windows Verkenner openen. U vindt de twee opties onderin het Loon Portaal-startscherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Windows Verkenner openen in Loon Portaal
Afbeelding: Windows Verkenner openen in Loon Portaal


1) 'Mijn Loon Online Documenten'
Als u klikt op 'Mijn Loon Online Documenten', ziet u direct de inhoud van uw Documenten-map in uw Loon Online-omgeving (Loon Portaal).

Merk op dat u in het pad ook uw klantnummer ziet staan (in ons voorbeeld 148062). Het betreft immers úw Loon Portaal-omgeving. Laat een benaming als 'Lokale schijf (C)' u niet van de wijs brengen, het betreft hier Loon Portaal, niet de lokale C-schijf op uw pc:

Loon salarissoftware Afbeelding: Windows Verkenner openen in Loon Portaal
Afbeelding: Windows Verkenner openen in Loon Portaal

Op deze Loon Portaal-schijf zult u veelal de bestanden (pdf-overzichten) vanuit Loon Portaal plaatsen. Of in een door uzelf gemaakte submap, als u dat overzichtelijker vindt.

2) Loon Portaal 'Verkenner'
U kunt er ook voor kiezen om vanuit het Loon Portaal-startscherm te kiezen voor 'Verkenner'. Dan ziet u direct alle mappen van uw Loon Portaal-omgeving.

Merk op dat u ook in dit pad uw klantnummer ziet staan (in ons voorbeeld 148062). Want ook hier geldt: het betreft úw Loon Portaal-omgeving. 

Loon salarissoftware Afbeelding: Windows Verkenner openen in Loon Portaal
Afbeelding: Windows Verkenner openen in Loon Portaal

NB Hier ligt niet voor de hand dat u in een 'administratiemap' bestanden (pdf-overzichten) vanuit Loon Portaal plaatst. In uw 'administratiemap' staan - per Loon-jaar - bijvoorbeeld uw back-ups, en per werkgever de zogeheten mdb-bestanden.

Meerdere instellingen en voorkeuren mogelijk
Welke schijven en welke mapstructuur u precies te zien krijgt in het Windows Verkenner-scherm, hangt onder andere af van uw instellingen bij 'Beeld' in de Windows Verkenner. Daar zijn diverse mogelijkheden, die dus ook een veelvoud aan soorten weergaven opleveren:

Loon salarissoftware Afbeelding: Windows Verkenner openen in Loon Portaal, instellingen en voorkeuren
Afbeelding: Windows Verkenner openen in Loon Portaal, instellingen en voorkeuren

RDP-methode. Ook weergave van uw eigen netwerk
Verder is de precieze weergave - als u met de RDP-methode werkt - afhankelijk van de opbouw van uw eigen netwerk. Staat het netwerk van uw bedrijf bijvoorbeeld op de F-schijf? Dan ziet u ook die staan als u vanuit Loon Portaal de Windows Verkenner opent:

Loon salarissoftware Afbeelding: Windows Verkenner, Loon Portaal, RDP-methode
Afbeelding: Windows Verkenner, Loon Portaal, RDP-methode

De 'on ***' zal veelal de naam van het uw eigen bedrijf bevatten.

Web-methode. Geen weergave van uw eigen netwerk
Als u verbinding maakt met Loon Portaal via de Web-methode dan ziet u via de Verkenner niets van uw eigen netwerk want daar werkt u geheel buitenom. Via de Web-methode ziet u dus niet uw eigen F-schijf (als dat uw netwerkschijf is) of uw eigen pc staan, maar alleen de mappen in de Loon Portaal-omgeving:

Loon salarissoftware Afbeelding: Windows Verkenner Loon Portaal, Web-methode
Afbeelding: Windows Verkenner Loon Portaal, Web-methode

Kortom, het kan - zowel bij de RDP-methode als bij de Web-methode - in eerste instantie lastig zijn om te snappen hoe de mapstructuur in elkaar steekt in uw Loon Portaal-omgeving. Verder speelt de gehanteerde taal (Engels of Nederlands) een rol bij de benaming van de mappen.

Maar er zijn gelukkig handreikingen. Zie het volgende hoofdstuk.