We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Faq's Loon Online (Loon Portaal)

Tips onderscheid Loon Portaal en lokale schijven en mappen

Hoe de schijfstructuur en mapweergave er ook uitzien bij u, er bestaan gelukkig een aantal zekerheden die u bij twijfel alsnog op weg helpen. Daartoe de onderstaande tips.

1) De 'Snelle toegang'-mappen (in het Nederlands 'Bureaublad', 'Downloads', 'Documenten' en 'Afbeeldingen') vanuit Loon Portaal staan allemaal in de Loon Portaal-omgeving. En dus niet op uw lokale pc.

Deze 'Snelle toegang'-mappen zullen als u geheel nieuw begint met Loon Portaal dan ook nog leeg zijn.

Loon salarissoftware Afbeelding: Onderscheid Loon Portaal en lokale schijven en mappen
Afbeelding: Onderscheid Loon Portaal en lokale schijven en mappen

2) Wanneer u - als bijvoorbeeld - de voorbedrukte loonstroken (pdf) vanuit Loon Portaal opslaat dan plaatst u die standaard in de map 'Documents' ('Documenten') in uw eigen Loon Portaal-omgeving. U ziet dan ook in het 'pad' uw klantnummer staan. In ons voorbeeld 148062 op C:\: 

Loon salarissoftware Afbeelding: Onderscheid Loon Portaal en lokale schijven en mappen
Afbeelding: Onderscheid Loon Portaal en lokale schijven en mappen

U weet dan - door de vermelding van uw klantnummer in het pad - dat het gaat om Loon Portaal, en niet om uw lokale pc.

NB Laat de benaming 'C:\Users (Gebruikers)\' u niet van de wijs brengen, het betreft hier wel degelijk Loon Portaal, niet de lokale C-schijf op uw pc.

3) De schijven F: en H: in Windows Verkenner staan op Loon Portaal als de schijfnaam het woord 'online.loon.nl' bevat:

Loon salarissoftware Afbeelding: Onderscheid Loon Portaal en lokale schijven en mappen
Afbeelding: Onderscheid Loon Portaal en lokale schijven en mappen

Deze twee online.loon.nl-schijven (F en H) zijn altijd aanwezig in de Loon Portaal-omgeving, dus ook bij u.

4) In het verlengde van 3): als er in de schijfnaam géén 'online.loon.nl' staat vermeld dan betreft het een schijf op uw eigen pc, dus lokaal.

Onderstaand een voorbeeld, met de lokale schijven rood omkaderd. In uw geval zal na de '[schijfletter] op ***' veelal de naam van uw bedrijf volgen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Onderscheid Loon Portaal en lokale schijven en mappen
Afbeelding: Onderscheid Loon Portaal en lokale schijven en mappen

Web-methode. Geen weergave van uw eigen netwerk
Het bovenstaande (tip 4)  geldt niet voor de Web-methode. Want zoals gezegd: als u verbinding maakt met Loon Portaal via de Web-methode dan ziet u via de Verkenner niets van uw eigen netwerk en mappen. Daar werkt u geheel buitenom. U ziet alleen de schijven en mappen van de Loon Portaal-omgeving.

5) Ten slotte meer een waarschuwing dan een tip. De toetsencombinatie Windows 'vlaggetje' met de letter E op uw toetsenbord, levert op uw pc de snelle doorsteek op naar Windows Verkenner.

Echter, als u die doorsteek binnen Loon Portaal hanteert, wordt niet Windows Verkenner op Loon Portaal geopend maar (alleen) die van uw pc. Lokaal, dus. De Loon Portaal-omgeving wordt niet getoond.

Met andere woorden: Windows 'vlaggetje' met de letter E op uw toetsenbord werkt niet binnen Loon Portaal.