Overwerk, overuren en meeruren in Loon 2018

Situatieschets en Wet

Vanaf 2018 zijn er in Loon een aantal wijzigingen in de overwerkloonstrook doorgevoerd waar u zeker mee te maken zult krijgen. Ons doel is daarbij geweest het werk voor u nog makkelijker en inzichtelijker te maken.

Een belangrijke pijler daarbij is de Wet. Van overwerk is in artikel 13a lid 1 WML (Wet Minimumlonen) sprake als de feitelijke arbeidsduur langer is dan de overeengekomen arbeidsduur als bedoeld in de artikel 12 lid 1 WML.

In dit document vindt u een nadere uitleg en vele voorbeelden, per werkschema (voltijd, deeltijd, oproepkracht).

Voor álle wijzigingen in de 2018-loonstroken verwijzen we u graag naar dit document: https://www.loon.nl/Handleiding/Wijzigingen_loonstroken_per_2018.pdf