We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Aanpassen premies Werkhervattingskas

WGA en / of ZW-flex via verzekeringmaatschappij (eigenrisicodragers)?

• Het kan zijn dat u de gevolgen van arbeidsongeschiktheid van de werknemers buiten het
  'publieke bestel' (UWV) onderbrengt. Dan moet u in het werkgeversscherm 'Wijzig premies'
  zélf de betreffende premies ZW-flex en WGA bevestigen of wijzigen.

• Deze situatie - waarbij u met een verzekeringsmaatschappij werkt - is complexer want dan
  hebt u ook nog te maken met een keuze tussen premieberekening over het brutoloon óf het
  heffingsloon, en een 50% verhaling van uw premie WGA op de werknemer.

• Ons advies is dan ook dat u deze uitleg over het eigenrisicodragerschap leest:
  https://www.loon.nl/Handleiding/Eigenrisicodragers2023.pdf