We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Aanpassen premies Werkhervattingskas

Voorbeeld aanpassen premies 'Werkhervattingskas' voor (middel)grote werkgevers

Stel, de werkgever valt in de sector 43 Zakelijke Dienstverlening I. Op zijn beschikking van de fiscus staan de volgende twee premies voor de Werkhervattingskas:
• ZW-lasten (= Ziektewet flex werkgever): 0,43%
• WGA: 0,51%

U doet het volgende:

1) Kies vanuit Loon Vandaag voor de taak 'Premies risicogroep bijwerken'. Of ga naar de 
    werkgever, tabblad 2 'Premies', 'Wijzig premies'. Dit is het scherm waarin u belandt:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Werkgever', 'Wijzig premies' (uitsnede)
Afbeelding: 'Werkgever', 'Wijzig premies' (uitsnede)

2) Dit is geen kleine werkgever want de werkgeverspremie ZW-flex wijkt af van wat Loon
    standaard meldt (0,14%). Het betreft hier dus een middelgrote of grote werkgever.
3) Markeer de rode bol 'Ziektewet flex werkgever'
4) Klik op 'Wijzig premie', of op de F2-toets van uw toetsenbord
5) Voer het percentage Ziektewet flex van deze werkgever in: 0,43 (in ons voorbeeld). Dus
    het gehele premiepercentage dat hij op de beschikking ziet staan.
6) Markeer de premie 'WGA werknemer'
7) Voer de helft van het premiepercentage in dat u op voor deze premie op uw beschikking
    ziet staan. In ons voorbeeld: 0,255
8) Markeer de premie 'WGA werkgever' en voer daar de 'resterende helft' in. Dus 0,255
9) In totaal past deze (middel)grote werkgever dus drie premies aan voor de Werkhervat-
    tingskas.In ons voorbeeld ziet het scherm er nu zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Werkgever', 'Wijzig premies'. (middel)grote werkgever (uitsnede)
Afbeelding: 'Werkgever', 'Wijzig premies'. (middel)grote werkgever (uitsnede)

10) De rode bol voor de premie 'Ziektewet flex werkgever' is hierna in orde ('groen'). En ook
      de premies WGA zijn correct ingevoerd. Loon zal in de berekeningen de premie WGA
      fifty-fifty verdelen, zoals u dat hebt aangegeven.
11) Bevestig Loons vraag over gewijzigde premies met 'OK'.