We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Aanpassen premies Werkhervattingskas

Premie ZW-flex in Loon NIET zelfde als op uw beschikking?

Komt het premiepercentage in Loon bij 'Ziektewet flex werkgever' niet overeen met het percentage voor de premie 'ZW-lasten', dat u op uw fiscale beschikking ziet staan? Dan bent u vrijwel zeker een (middel)grote werkgever. Dan moet u de premie ZW-flex, maar ook die voor de WGA zélf aanpassen in Loon.

De beschikking van de Belastingdienst hebt u in december of begin januari ontvangen.

In Loon staan de premies voor de Werkhervattingskas (Whk) startklaar voor de kleine werkgever. Zij betalen per sector (!) namelijk dezelfde premie.

Voor middelgrote en grote werkgevers ligt dat helaas anders. Voor hen wisselt de premie per werkgever (= gedifferentieerd). Dus voor deze werkgevers kan Loon de premies onmogelijk standaard reeds laten zien.

Verrekening WGA
En er is nóg een complicerende factor…
• Het Whk-onderdeel WGA mag de werkgever voor de helft verrekenen met de werknemer.
  De werkgever betaalt dus de ene helft, de werknemer de andere helft.
• De premie is niet aftrekbaar en wordt door de werknemer dus vanuit het netto loon betaald.
Het Whk-onderdeel ZW-flex mag niet worden verrekend met de werknemer.

Hoe past u als (middel)grote werkgever nu uw Werkhervattingskas-premie (ZW-flex en WGA) aan in Loon? Dat leest u in het volgende hoofdstuk.


Let op! De grens tussen kleine en (middel)grote werkgevers is (sinds 2022) veel hoger komen te liggen.

U bent in 2023 een kleine werkgever als er in het refertejaar 2021 een totaal premieloon is van maximaal € 905.000.