We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Aanpassen premies Werkhervattingskas

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

Op de beschikking 'Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervatingskas'  staat sinds 2022 ook de premie ‘Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)’. Die is vanaf 2022 namelijk ook gedifferentieerd, en wel naar kleine werkgevers c.q. (middel)grote werkgevers. Met daarbij hetzelfde premieloon van maximaal € 905.000 (refertejaar 2021) als 'grens'. Controleer deze premie bij het importeren en het starten in het nieuwe jaar.

Voor alle kleine werkgevers bedraagt in 2023 de premie 'Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)’ 5,82%.

Voor alle (middel)grote werkgevers bedraagt in 2023 de premie 'Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)’ 7,11%.

In Loon werd tot en met het jaar 2021 de premie 'Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)' als volgt genoemd: 'Basispremie W.A.O./ W.I.A.'.