We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Aanpassen premies Werkhervattingskas

100% Eigenrisicodrager WGA en / of ZW-flex?

• Als u een zogeheten 100% eigenrisicodrager bent, betaalt u helemaal geen premie ZW-flex
  en / of WGA. U verzekert dan niet het risico van langdurige ziekte en / of arbeidson-
  geschiktheid van de werknemers.

• U past de premies aan in het werkgeversscherm, tabblad 2, 'Wijzig premies'.

• Zet bij 100% eigenrisicodragerschap de percentages WGA (werknemer en werkgever) op
   nul. Doe dat ook voor het percentage Ziektewet flex werkgever, als u ook daar 100%
   eigenrisicodrager voor bent.

• Advies: lees deze uitleg over eigenrisicodragerschap:
https://www.loon.nl/Handleiding/Eigenrisicodragers2023.pdf