We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Aanpassen premies Werkhervattingskas

Vertaling beschikking fiscus Werkhervattingskas naar premies in Loon

U hebt in december of begin januari de beschikking 'Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas' van de fiscus gekregen. Die staat vol met getallen, fiscale termen en berekeningen.

Het voor Loon belangrijkste deel staat op de eerste pagina bij 'Berekening van het gedifferentieerde premiepercentage Whk'. Daar staan namelijk de twee percentage die voor úw bedrijf gelden, en waar Loon dus mee moet rekenen.

De fiscus meldt op die plaats tweepremies, die we voor u als volgt hebben vertaald naar de overeenkomstige premies in Loon:
- premiecomponent voor WGA-lasten: *%. In Loon: WGA.
- premiecomponent voor ZW-lasten: *%.     In Loon: Ziektewet flex werkgever

In schema ziet het er zo uit (voorbeeldpercentages!):

Loon salarissoftware Afbeelding: Beschikking fiscus, termen 'vertaald' naar premies in LoonAfbeelding: Beschikking fiscus, termen 'vertaald' naar premies in Loon