We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Aanpassen premies Werkhervattingskas

Premie ZW-flex in Loon zelfde als op uw beschikking?

Komt het premiepercentage in Loon bij 'Ziektewet flex werkgever' overeen met het percentage voor de premie 'ZW-lasten', dat u op uw fiscale beschikking ziet staan? Zo ja, dan bent u hoogstwaarschijnlijk een kleine werkgever. Dan hoeft u alleen de getoonde premie ZW-flex werkgever even te bevestigen. Loon regelt daarna de rest.

Het bevestigen van uw premie 'Ziektewet flex werkgever' doet u als volgt:
1) Markeer de premie Ziektewet flex werkgever
2) Klik op 'Wijzig premie', of op de F2-toets van uw toetsenbord
3) Laat de waarde ongewijzigd
4) Klik op een willekeurige plek in het witte deel van het scherm
5) Sluit af met 'Bewaar'
6) Bevestig Loons vraag over gewijzigde premies met 'OK'.
7) Loon kent nu ook uw premie voor de WGA. Maar check voor alle zekerheid of het totaal
    (werknemers- plus werkgeversdeel) van de premie WGA ook overeenkomt!
 8) De premie WGA mag de werkgever voor de helft verrekenen met de werknemer. De
     werkgever betaalt dus de ene helft, de werknemer de andere helft. Vandaar dat Loon de
     premie reeds in tweeën heeft 'geknipt' voor u.

9) Loon kent nu ook uw 'Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A.', zijnde 5,82% in 2023.