We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Aanpassen premies Werkhervattingskas

Nog meer 'onbekende' premie-percentages werkgever?

In een beperkt aantal risicogroepen - o.a. de Bouw en Metaal en Techniek - dient u nog meer 'individuele' percentages aan te passen.

Als er inderdaad nog meer onbekende premies zijn (met een 'rode bol'), dan is het belangrijk dat u ook díe premies zelf aanpast. Ze hebben immers invloed op de berekeningen.

Als u het juiste percentage (nog) niet hebt ingevuld, zal Loon iedere keer dat u wilt berekenen, melden dat een percentage nog op de standaardwaarde staat. Loon zal dit ook melden op de loonstrook middels de tekst: 'Waarschuwing: standaardpremies LOON Salarissoftware gebruikt bij berekening! Pas dit aan bij gegevens werkgever, tabblad 'Premies'.

U past de eventueel resterende 'rode bollen' op dezelfde wijze aan als eerder beschreven.