Vakantiegeldverloning 2017. Vereenvoudigde werkwijze

Opnieuw oproepen (combi)-loonstroken vakantiegeld?

U kunt na het opslaan van de verloningen de salarissen (regulier en vakantiegeld) opnieuw oproepen en openen. Dat kan op meerdere manieren. Eén ervan is vanuit 'Loon vandaag' en dan de optie 'Loonstroken'.

Kies de betreffende maand, en of u de 'Combi-loonstrook' wilt zien of de 'Afzonderlijke loonstroken' van de werknemers:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonoverzichten, Keuze
periode en soort weergave
Afbeelding: Loonoverzichten, Keuze periode en soort weergave

Wij kiezen voor de 'Combi-loonstrook'. Na 'OK' ziet u wederom de stroken van de maand mei, samen met (in ons voorbeeld) de vakantiegeldbetaling:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonstroken, 'Combi-loonstrook' Afbeelding: Loonstroken, 'Combi-loonstrook'

In dit scherm zijn de reguliere verloning (€ 1.831,73 bruto, in ons voorbeeld voor werknemer Van Spankeren) en de vakantie-geldverloning (€ 146,54 bruto) in elkaar geschoven door de optie 'Combi-loonstrook'.

U ziet dan ook twee loonheffingsbedragen staan. Die voor de reguliere verloning, en die van het 'bijzonder tarief' voor de incidentele beloning (het vakantiegeld).