We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Vakantiegeldverloning

Check verloningen vakantiegeld

Uw 'cockpit’ zit links bovenin. Daar kunt u per werknemer de loonstroken (regulier, de vakantiegeldverloning, en ook die twee tezamen) oproepen. U doet dat eenvoudigweg door de werknemer te markeren, en uw keuze te maken.

• Klik links op de naam van de werknemer en u ziet de combi-strook. U ziet dan twee loonheffingsbedragen staan. Die voor de reguliere verloning, en die van het 'bijzonder tarief' voor de incidentele beloning (het vakantiegeld).
• Voor alleen het reguliere loon klikt u op het kleine plusje links naast de werknemersnaam en dan voor 'Periode *'.
• Voor sec de vakantiegeldbetaling doet u hetzelfde, maar kies dan de 'Periode *B'-verloning.

In ons voorbeeld kiezen we voor werknemer Vader, en haar vakantiegeldverloning (Periode 5B):

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonstrook vakantiegeldbetaling
Afbeelding: Loonstrook vakantiegeldbetaling

Zo kunt u de stroken één voor één doorlopen en checken. Deugt er een verloning niet, dan vinkt u die uit en slaat de rest op zoals u gewend bent: met 'OK’.

U kunt de 'Kosten werkgever’ oproepen, de 'Grondslagen’ en eventuele 'Meldingen’. 

Vakantiegeldverloningen opslaan
Zijn de verloningen in orde? Dan slaat u ze op door op 'OK' te drukken, en - let op - daarna te kiezen voor 'Ja'. Pas dan worden de vakantiegeldberekeningen opgeslagen. In ons voorbeeld als 5B: de vakantiegeldverloning gedraaid in de maand mei.

Eén of meer vakantiegeldverloningen niet in orde?
Is er één of meer vakantiegeldverloning niet in orde? Vink de betreffende werknemer(s) dan uit vóórdat u de lonen opslaat. Het Loon-pakket is dan zo slim om te onthouden welke werknemer(s) u hebt uitgevinkt, en zal na het opslaan van de (correcte) verloningen alleen maar díe werknemers tonen.

Pas de data van de (foute) vakantiegeldverloningen aan, draai ze alsnog en sla ze op.

Taak 'Vakantiegeld verlonen' voltooid
U bent nu klaar met de vakantiegeldverloning. Die taak zal vanzelf verdwijnen uit Loon Vandaag. Dit hoeft u door de nieuwe, vereenvoudigde vakantiegeldverloning dus (ook) niet meer zelf te doen.