We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Vakantiegeldverloning

Journaalpost vakantiegeld

Bij het draaien van de journaalpost kunt u de 'Loonberekening' en de 'Bijzondere beloning(en)'  (incidentele beloningen) aanvinken of juist uitvinken. Wij willen de volledige journaalpost voor de maand mei, en vinken dus alle opties aan.

Na 'OK', 'Rapport' ziet de journaalpost voor de vakantiegeldverloning er bij de gekozen werknemer (N. Bakker in ons voorbeeld) zo uit:

Loon salarissoftware
Afbeelding: Journaalpost Vakantiegeld- en reguliere verloning

Zoals u ziet, vindt in deze periode automatisch de vrijval plaats van de opgebouwde vakantiegeldreservering (€ 1.129,96). Dit bedrag is hoger dan het gereserveerde vakantiegeld-bedrag werknemer (€ 960,-) want voor de werkgever komen de premies (aandeel werkgever) er nog bovenop.

In deze journaalpost vindt u uiteraard ook de reguliere reservering vakantierechten voor – in dit geval - de maand mei (€ 188,32).