We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Vakantiegeldverloning

Specificatie 'Incidentele beloningen'. Ook voor de vakantiegeldstrook


U kunt voor elke 'Incidentele beloning' een specificatie oproepen. Dus een apart getoonde strook voor het vakantiegeld, de bonus, provisie, et cetera. Daarin ziet u o.a. wat er netto van het bruto resteert, en hoeveel loonheffing er is betaald.

U roept de specificatie op via 'Overzichten', 'Loonoverzichten',  'Loonstroken' waar u de opties 'Loonstroken' en '… incl. specificaties' aanvinkt:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Loonstroken' en '… incl. specificaties'
Afbeelding: 'Loonstroken' en '… incl. specificaties'

Na 'OK' ziet u nog steeds de combi-strook (regulier en incidenteel samen), en de reguliere strook, maar u ziet nu ook de specificatie van de incidentele beloning. In deze uitleg gaat het om de uitbetaling van de vakantiegeldreservering:

Loon salarissoftware Afbeelding: Resultaat 'Loonstroken' en '… incl. specificaties'
Afbeelding: Resultaat 'Loonstroken' en '… incl. specificaties'

Let op: de specificatie kan alleen worden getoond via 'Overzichten', en dus niet direct bij het verlonen zelf.

Nog een aandachtspunt: voor 'overwerk' is geen nadere specificatie mogelijk. Overwerk wordt reeds sinds 2018 immers altijd samengevoegd met het reguliere salaris.