We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Vakantiegeldverloning

Vreemde percentages voor Bijzondere beloningen? Verrekeningspercentage!

In Loon wordt het percentage LB/PVV (Loonbelasting / Premies Volksverzekeringen) voor de bijzondere beloningen - zoals vakantiegeld - getoond inclusief het verrekeningspercentage.

Daar kunt u dan ook ‘vreemde’ percentages zien, die wijzigen vanaf de grensbedragen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemer, Loon, % bij Bijzondere beloningen (voorbeeld!)

Afbeelding: Werknemer, Loon, % bij Bijzondere beloningen (voorbeeld!)

De loonheffingskorting is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, en de tabellen voor bijzondere beloningen hielden daar geen rekening mee hielden. Daarom is reeds sinds 2015 de kolom 'verrekeningspercentage loonheffingskorting' toegevoegd voor werknemers voor wie u de loonheffingskorting toepast. De verrekende loonheffingskorting sluit daarmee beter aan bij de inkomstenbelasting die uw werknemer over zijn loon moet betalen.

Met het verrekeningspercentage past Loon de opbouw en afbouw van de arbeidskorting en de afbouw van de algemene heffingskorting toe op bijzondere beloningen. Met het positieve percentage corrigeert Loon het teveel aan loonheffingskorting. Met het negatieve percentage corrigeert Loon het tekort.

Dat negatieve verrekeningspercentage loonheffingskorting kan oplopen tot tientallen procenten.

Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen mag het verrekeningspercentage worden opgeteld bij het percentage uit de kolom 'standaardtarief'. Loon doet dat ook op die manier.

Meer info over de verrekeningspercentages leest u in deze uitleg:

https://www.loon.nl/Handleiding/Verrekeningspercentages_loonheffingskorting.pdf