We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Vakantiegeldverloning

Stappenplan reguliere verloning met vakantiegeld

In ons voorbeeld is dit de situatie:
• Maandlonen.
• De vakantiegeldverloning vindt in mei plaats.
• Bij de vaste werkgeversgegevens, tabblad 6 'Planning' is aangegeven dat het vakantiegeld verloond moet worden in de maand mei.
• De reguliere salarissen van januari tot en met april zijn al gedraaid.
• Nu kan dus de maand mei, inclusief het vakantiegeld worden verloond. Volg daartoe het
  onderstaande stappenplan:

1) U kunt de reguliere strook en het vakantiegeld tegelijkertijd laten verlonen. In ons voorbeeld betalen we in mei het vakantiegeld uit.
2) Markeer vanuit Loon Vandaag de taak 'Periode 5 (mei) verlonen (+ vakantiegeld)'
3) Klik op 'Start taak'
4) Dit scherm verschijnt, als u bij de werkgever, tabblad 'Planning' de periode van de vakantiemaandbetaling hebt aangegeven:

Loon salarissoftware Afbeelding: Automatisch componenten toevoegen, Vakantiegeld
Afbeelding: Automatisch componenten toevoegen, Vakantiegeld

5) Geef 'OK'
U ziet nu het scherm 'Gegevens voor verloning', waar voor alle werknemers in deze mei-maand de 'Uitbetaling vakantiegeldreservering' wordt opgenomen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Gegevens voor (serie)verlonen, Reguliere verloning en Vakantiegeldbetaling Afbeelding: Gegevens voor (serie)verlonen, Reguliere verloning en Vakantiegeldbetaling

6) 'Verloon' (rechtsonderin)
7) U krijgt nu dit resultatenscherm te zien, met de reguliere verloning (mei, periode 5), en de vakantiegeldverloning (in ons voorbeeld 5B):

Loon salarissoftware Afbeelding: Resultaten van de serieverloning, Reguliere verloning en Vakantiegeldbetaling
Afbeelding: Resultaten van de serieverloning, Reguliere verloning en Vakantiegeldbetaling