We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Vakantiegeldverloning

Vakantiegeld, via taak in Loon Vandaag. In het kort

• Geef bij de werkgever, tabblad 6 'Planning' aan in welke periode u vakantiegeld verloont
• Loon kan dan de reguliere verloning en het vakantiegeld tezamen verlonen
• Start daartoe vanuit Loon Vandaag de taak 'Periode *** verlonen (+ vakantiegeld)'
• Geef 'OK', en vervolgens 'Verloon'
• Check de verloningen (regulier en vakantiegeld) via 'Resultaten'
• Sla de (correcte) verloningen op
• Klaar! De taak 'Periode *** verlonen (+ vakantiegeld)' is weg uit Loon Vandaag.
• Wilt u een specificatie zien en uitreiken van sec de vakantiegeldbetaling? 'Overzichten', 'Loonoverzichten',  'Loonstroken', '…incl. specificaties'

Periodiek 8% opbouw vakantiegeldreservering
Iedere periode reserveert het Loon-pakket 8% van het brutoloon voor de vakantiegeldreser-vering. Eén maal per jaar vindt de betaling van die vakantiegeldreservering plaats, meestal in mei of juni.

Vakantiegeld is een Incidentele beloning
Zoals gezegd, de vakantiegeldbetaling is een zogeheten 'Incidentele beloning': een bijzondere beloning, of te wel een niet-vaste verloning. Ook een eenmalige bonus en overwerk zijn incidentele beloningen.

De hoogte van de loonheffing voor een incidentele beloning wordt bepaald via het (vorig) fiscaal jaarloon. Die vindt u op tabblad 2 bij de werknemer. Let erop dat het bedrag daar correct is ingevuld anders wordt er wellicht een verkeerd bedrag aan loonheffing ingehouden. Lees eventueel de helptekst bij het veldje (vorig) fiscaal jaarloon.