Vakantiegeldverloning 2022

Opnieuw oproepen (combi)-loonstroken vakantiegeld?

U kunt na het opslaan van de verloningen de salarissen (regulier en vakantiegeld) opnieuw oproepen en openen. Dat kan op meerdere manieren. Eén ervan is vanuit 'Loon vandaag' en dan de optie 'Loonstroken'.

Als u de loonstroken oproept via 'Overzichten', 'Loonoverzichten',  'Loonstroken' dan ziet u dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Overzicht 'Loonstroken'
Afbeelding: Overzicht 'Loonstroken'

In Loon 2017 moest u nog de 'Bijzondere beloning(en)' apart aanvinken voor de A- en B-stroken. U kon daarbij tevens kiezen voor de 'Combi-loonstrook'. Dat alles hoeft niet meer want nu wordt altijd de volledige strook getoond, dus inclusief de eventuele incidentele beloning.

U kunt met de optie '…incl. specificaties' voor elke 'Incidentele beloning' wel de nadere specificatie oproepen. Dus een apart getoonde strook voor het vakantiegeld, de bonus, provisie, et cetera. Nadere uitleg vindt u in het volgende hoofdstuk: Nieuw: specificatie 'Incidentele beloningen'.

U kunt er in Loon verder gelijk voor kiezen alle stroken (loonstrook, kosten werkgever en de grondslagen) te draaien, en eventueel te versturen. Maar per onderdeel kan ook. Vink uw keuze(s) simpelweg aan.

Wij kiezen voor de 'Loonstroken', 'Loonberekening'. Na 'OK' ziet u wederom de stroken van de maand mei, samen met (in ons voorbeeld) de vakantiegeldbetaling:


Afbeelding: Loonstroken, 'Combi-loonstrook'

U ziet (in dit voorbeeld!) twee loonheffingsbedragen staan. Die voor de reguliere verloning, en die van het 'bijzonder tarief' voor de incidentele beloning (het vakantiegeld).