We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Release notes Loon 2023

Versie 25.0.80. Gepubliceerd 31 maart 2023

· De PAWW-taak wordt niet meer getoond als het percentage 0% is.

· Op de Engelstalige loonstrook zijn betere vertalingen verwerkt.

· De beroepencodes 997 en 998 zijn nu ook toegestaan voor de LPG naar APG.

· Op het tabblad Werknemers kunt u nu meerdere kolommen tegelijk tonen.

· De combinatie van een verlofsoort 0% doorbetalen en een verlofsoort meer dan 0% doorbetalen wordt nu beter afgewikkeld.

· Onbetaald verlofdagen worden niet meer dubbel in mindering gebracht op vergoedingen per dag. Herreken het loon indien van toepassing.

· Indien er bij een looncomponent aangevinkt wordt dat deze - in het geval van een vergoeding per dag - alsnog moet worden doorbetaald bij bepaalde types verzuim/verlof, dan wordt dit nu opgeslagen.

· Voor de verloning in de risicogroep 00 IVA-uitkering i.c.m. het veld jonggehandicapten-korting (Werknemersscherm tabblad 2 Loon, subtabblad Loonheffing) wordt de verzekeringsindicatie ZW in aangiften met "J" opgegeven.

· Voor de risicogroep 01 Groen, grond & infrastructuur is in de premielijst 'Uren per dag voor minimumloonbepaling' toegevoegd.

· In de risicogroep 03 Bouwbedrijf wordt het individueel budget bij geboorteverlof vanaf week 2 en ouderschapsverlof 9 weken over het verlaagde loon berekend.

· In de risicogroep 03 UTA-personeel in het bouwbedrijf wordt het individueel budget bij geboorteverlof vanaf week 2 en ouderschapsverlof 9 weken over het verlaagde loon berekend.

· In de sector 05 Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie wordt bij een inhouding wegens ziekte 100% pensioen opgebouwd.

· In de risicogroep 10 Metaalindustrie wordt bij een inhouding wegens ziekte 100% pensioen opgebouwd.

· In de risicogroep 11 Elektrotechnische industrie wordt bij een inhouding wegens ziekte 100% pensioen opgebouwd.

· Voor werknemers die vallen onder de pensioenregeling van Metaal en techniek (PMT), kunt u in Loon een deelnemersoverzicht maken. Zie hiervoor de taak in Loon vandaag.

· In de sector 12 Metaal en techniek is de minimumleeftijd voor berekening van de W.I.A.-premie vervallen.

· In de risicogroep 18 Reiniging is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar.

· In de risicogroep 18 Reiniging wordt over het vaste type bruto onkostenvergoeding nu ook PAWW berekend.

· In de risicogroep 18 Reiniging wordt het Sociaal fonds nu ook ongewijzigd berekend wanneer u op tabblad 4 Verzuim/verlof van het werknemersscherm heeft gekozen voor ongewijzigde pensioenopbouw. Herreken de lonen indien van toepassing.

· In de sector  35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen is er een wijziging in de berekening van het premieloon A.O. Pensioen aangebracht ten behoeve van een juiste pensioenopgave.

· In de sector  35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen zal bij de verloning van een nihilloon i.c.m. vakantiedagen nu ook een correct regelingloon opgenomen worden in de UPA. Herreken het loon indien van toepassing.

· De risicogroep 35 Fysiotherapie is toegevoegd.

· In de risicogroep 35 Kinderopvang is per 1 april het maximum uurloon voor opslag ORT gewijzigd van € 17,70 naar € 19,03.

· In de risicogroep 35 Sociaal werk, Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening is de berekening van de 'Bijdrage ZKV' i.c.m. de uitbetaling van verzuim/verlofsoorten verbeterd.

· In de risicogroep 45 Woningcorporaties is de berekening van de W.I.A.- excedentregeling aangepast.

· In de risicogroep 48 Betonproductenindustrie is er een wijziging in de pensioengrondslag aangebracht.

· In de risicogroep 48 Betonproductenindustrie wordt de Aspirantenregeling nu ook doorgegeven voor de familie van de eigenaar.

· In de sector 54 Culturele instellingen is er een wijziging in de berekening van het premieloon A.O. Pensioen aangebracht ten behoeve van een juiste pensioenopgave.

· In de sector 54 Culturele instellingen zal bij de verloning van een nihilloon i.c.m. vakantiedagen nu ook een correct regelingloon opgenomen worden in de UPA. Herreken het loon indien van toepassing.