We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Release notes Loon 2023

Versie 25.0.158. Gepubliceerd 29 december 2023

· De export van de journaalpost naar Exact Online is uitgebreid met een koppeling via
  REST.API.

· In de retourmeldingen van de Uniforme Pensioenaangifte (UPA) worden nu ook de waarschuwings- en foutcodes weergegeven.

· De Werkgeversverklaring is aangepast naar het laatste NHG-model.

· Voor een aantal risicogroepen werkte de pensioenopbouw bij een No-Riskpolis niet goed. Dit is aangepast.

· Loon voegt weer het opgegeven aantal (tabblad 'Planning') extra perioden toe aan de verloning.

· Bij overwerk tegen een lager uurloon (dit wordt opslag) worden de uren voor de pensioenberekening nu ook verlaagd.

· Voor de 00 Aanvulling op uitkering wordt nu ook in het collectieve deel van de loonaangifte het SV-loon doorgegeven.

· In de sector 01 Agrarische bedrijven wordt voor de compensatieregeling piekarbeid, de uitbetaling van vakantiedagen, reservering vrije dagen of de directe uitbetaling vakantiegeld niet meer dubbel opgenomen. Herreken de lonen indien van toepassing.

· In de risicogroep 09 Grafische industrie is het looncomponent 'Extra pensioeninleg' toegevoegd. Dit looncomponent zal ook worden opgenomen in de UPA.

· In de sector 12 Metaal en Techniek wordt de premie WIA-Excedentverzekering nu tot 24 maanden voor de AOW-leeftijd berekend.

· In de sector 16 Vleessector (VLEP) is de Excedentregeling toegevoegd.

· In de risicogroep 17 Levensmiddelen wordt voor het Sociaal fonds nu ook een regelingloon opgenomen in de UPA AZL voor werknemers jonger dan 21 jaar.

· In deze versie van Loon is de regeling 'Pensioen via Stipp' nu ook beschikbaar voor de
  risicogroep 18 Reiniging.

· In de sector 28 Taxivervoer zijn de percentages voor Sociaal fonds mobiliteit per 1 november gewijzigd in werkgever van 0,0 naar 1,35% en werknemer van 0,0 naar 1,50%.

· In de risicogroep 35 Geestelijke gezondheidszorg is het maximum uurloon voor opslag ORT per 1 oktober gewijzigd van 18,37 naar 19,33.

· In de sector 35 Zorg en Welzijn wordt over de uitbetalingen van alle verlofuur-
  reserveringen bij uit dienst geen pensioen meer berekend.

· In de risicogroep 35 Jeugdhulpverlening is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar.

· In de risicogroep 35 Verpleegtehuizen en Thuiszorg is het maximum uurloon voor opslag ORT per 1 oktober gewijzigd van 18,85 naar 19,97.

· In de risicogroep 42 Groothandel in bloemen en planten is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar.

· In de risicogroep 42 Groothandel in bloemen en planten is het looncomponent 'Extra pensioeninleg' toegevoegd. Dit looncomponent zal ook worden opgenomen in de UPA.

· In de risicogroep 53 Particuliere Beveiliging wordt er bij een 4-wekelijkse Uniforme Pensioenaangifte het juiste regelingkenmerk opgenomen wanneer de werknemer gedurende de maand de leeftijd van 21 jaar bereikt.

· In de sector 54 Culturele instellingen wordt over de uitbetalingen van alle verlofuur-
  reserveringen bij uit dienst geen pensioen meer berekend.

· In de risicogroep 54 Dans (T&D) is er een betere afronding voor de eindejaarsreservering verwerkt om op jaarbasis op het juiste totaalbedrag te komen.

· In de risicogroep 54 Theater (T&D) is er een betere afronding voor de eindejaarsreservering verwerkt om op jaarbasis op het juiste totaalbedrag te komen.

· Werkgevers in Loon die verloond worden in de sectoren 61 t/m 66 Overheid blijken niet altijd voor alle werknemers verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). In de laatste update van Loon is daarom mogelijk onterecht automatisch de vervangende premie Ufo (0,68%) berekend. Neemt u contact met ons op.