We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Release notes Loon 2023

Versie 25.0.35. Gepubliceerd 6 januari 2023

· De premies 2023 van onderstaande risicogroepen zijn helaas nog niet compleet :
17 Aardappelen, groente en fruit
39 Zorgverzekeraars
42 Groothandel AGF
42 Groothandel in bloemen en planten
49 Verf- en drukinktindustrie
54 Bibliotheken

· In deze versie van Loon 2023 kunt u de pensioenaangiftennog niet maken . In een volgende update van Loon is dit beschikbaar.

· In Loon is de naamswijziging UPA Centric naar Appel Pensioenuitvoering B.V . verwerkt.

· De codes Reden einde arbeidsverhouding 91 en 92 zijn toegevoegd. Reeds vervallen codes zijn verwijderd.

· De codes Soort inkomstenverhouding 15 en 17 zijn niet meer handmatig instelbaar op tabblad Aangifte van het werknemersscherm.

· In deze versie zijn de Wettelijk minimumlonen (WML) per 1 januari 2023 verwerkt.

· De onbelaste reiskostenvergoeding per kilometer is per 1 januari 2023 verhoogd naar € 0,21.

· De onbelaste thuiswerkvergoeding is per 1 januari 2023 verhoogd naar € 2,15.

· In 2023 is de vrije ruimte (WKR) 3% over uw fiscale loon tot en met € 400.000. Boven de € 400.000 is 1,18% van toepassing.

· Het Verzuim/Verlof is gereorganiseerd. Zo zijn er verzuim/verlofsoorten toegevoegd.
Bij uitbetaling wordt opgebouwd verlof in uren nu automatisch afgeboekt in de Agenda. Voor verzuimtypes is het opgeven van een beginstand niet meer beschikbaar. Dit is tevens gewijzigd ter voorbereiding van tijdregistratie via mijn.loondossier.nl.

· De premie 'Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) ' is niet op een waarde lager dan 5,82% in te stellen.

· In deze versie van Loon kunt u werknemers met een No-riskpolis ziekte correct registreren. Wanneer u op tabblad 4 Verzuim/verlof van het werknemersscherm een vinkje zet bij 'No-riskpolis UWV', dan worden de juiste premies toegepast.

· Bij Kindverlof is de weergave op de loonstrook gewijzigd.

· Voor de bijtelling 'Privégebruik auto van de zaak' zijn diverse percentages toegevoegd of aangepast.

· Op het importverslag bij de werkgever zal Loon u laten weten of de werkgever voldoet aan de voorwaarden van de klimaatregeling 'Normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit' . Deze regeling is van toepassing bij tenminste 100 werknemers die tenminste 20 uur per maand betaalde arbeid verrichten. Dit treedt waarschijnlijk per 1 juli 2023 in werking.

· In deze versie van Loon kunt u het WAB-overzicht toevoegen aan de Serie-overzichten.

· Bij opname ouderschapsverlof 9 of 17 weken worden vergoedingen per dag nu ook verlaagd.

· De taak voor herzien van de lage WW-premie bij binnen twee maanden uit dienst zal niet meer verschijnen bij een aansluitend opvolgend dienstverband.

· De CBS-code CAO lijst is geüpdatet.

· In de risicogroep 12 Metaal & techniek is de premie voor de Regeling Vervroegd Uittreden toegevoegd.

· In de sector 12 Metaal & techniek is de premie ANW-pensioen toegevoegd.

· In de sector 12 Metaal en techniek is de berekening van de sociale regelingen Metaal & Techniek gewijzigd. Nieuwe uitvoerder CoMetec gaat voor de berekening gebruik maken van de loonaangifte. Let op: voor de voorschotnota maakt CoMetec gebruik van de loonaangiften van 2022. Uw definitieve factuur zal dan ook afwijken.

· In de sector 18 Reiniging is het bruto looncomponent VET-toeslag toegevoegd, hierover wordt geen eindejaarsreservering berekend.

· In de risicogroep 18 Reiniging is een percentage eindejaarreservering opgenomen (4,75%).

· In de risicogroep 35 Geestelijke gezondheidszorg is per 1 mei een nieuw tijdvak toegevoegd voor het maximum uurloon opslag ORT (wijzigt naar € 18,37).

· In de risicogroep 35 Gehandicaptenzorg is per 1 mei een nieuw tijdvak toegevoegd voor het maximum uurloon opslag ORT (wijzigt naar € 17,99).

· In de risicogroep 35 Jeugdhulpverlening is het maximum uurloon voor opslag ORT per 1 januari vastgesteld op € 19,54.

· In de risicogroep 35 Sociaal werk, welzijn en maatschappelijke dienstverlening is het maximum uurloon voor opslag ORT per 1 januari vastgesteld op € 18,05.

· In de risicogroep 35 Sociaal werk, welzijn en maatschappelijke dienstverlening (primaire functies) is het maximum uurloon voor opslag ORT per 1 januari vastgesteld op € 18,26.

· In de risicogroep 35 Verpleegtehuizen en Thuiszorg is per 1 maart een nieuw tijdvak toegevoegd voor het maximum uurloon opslag ORT (wijzigt naar € 18,85).

· In de risicogroep 35 Verpleegtehuizen en Thuiszorg is de premie WGA-hiaatverzekering werknemer van 0,274% toegevoegd.

· In de risicogroep 35 Verpleegtehuizen en thuiszorg is de premie inloop WGA-hiaatverzekering werknemer van 0,12% toegevoegd.

· Voor de risicogroep 41 Groothandel bandenbranche zal per 2023 de aanlevering van pensioengegevens via UPA (APPEL) plaatsvinden. Meer informatie: https://www.loon.nl/handleiding/UPA_APPEL.pdf

· In de risicogroep 42 Groothandel Levensmiddelen is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar.

· In de risicogroep 42 Groothandel Levensmiddelen (Horecaproducten) is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar.

· In de risicogroep 48 Vlakglasindustrie is per 1 januari 2023 de premie PAWW (weer) van toepassing.

· In de sector 52 Uitzendbedrijven zal voor een BBL'er met uitzendbeding de hoge WW-premie berekend worden.

· In de sector 52 Uitzendbedrijven is nu voor de Basispensioenregeling ook sprake van een franchise.

· In de risicogroep 53 Particuliere beveiliging wordt er nu ook pensioenpremie ingehouden bij werknemers met een onregelmatig werkschema.

· In de risicogroep 53 Particuliere beveiliging wordt voor een oproepkracht de reservering vrije dagen gereserveerd over maximaal 152 uur per loonperiode.

· In de risicogroep 53 Particuliere beveiliging is per 1 januari 2023 de premie PAWW (weer) van toepassing.

· In de risicogroepen 58 Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijf is de maximale leeftijd voor de W.G.A.-hiaatverzekering gewijzigd naar 65 jaar.

· In de risicogroepen 58 UTA-pers. in het bitum. en kunststof dakbedekkingsbedrijf is de maximale leeftijd voor de W.G.A.-hiaatverzekering gewijzigd naar 65 jaar.