We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Release notes Loon 2023

Versie 25.0.62. Gepubliceerd 17 februari 2023

· In deze versie zijn de premies 2023 voor onderstaande risicogroepen nu ook compleet :

49 Verf- en drukinktindustrie

54 Bibliotheken

· Er is een wijziging in de loonberekening aangebracht in lonen met zwangerschapsverlof . Dit ten behoeve van een juiste aangifte loonheffingen. U dient de lonen te herrekenen.

· In de loonaangifte werd bij een hoge Aof-premie per abuis het veld premieloon- en premie Aof Laag gevuld. Dat is in deze versie verholpen. Loon zal hiervoor automatisch een correctie opnemen in de eerstvolgende aangifte loonheffing.

· In de periodieke opgave naar Stipp wordt nu de juiste pensioenloon voor de Basisregeling opgenomen. Mocht u de periodieke opgave al hebben gemaakt, maakt u deze dan opnieuw.

· Indien in één tijdvak zowel verlof met code K als verlof met code O is opgenomen, zal Loon nu code K voorrang geven in de loonaangifte.

· Een foutmelding is opgelost die ontstond bij het wijzigen van het ‘percentage doorbetalen’ bij de diverse soorten verlof op tabblad 8 Verlof in het Werkgeversscherm.

· De werkgeversverklaring is aangepast naar het NHG-model 2023.

· De code aard arbeidsverhouding 79 (Verklaring Loonheffingen Opting-in) is weer toegevoegd.

· In deze versie is een foutmelding verholpen die ontstond bij importeren van werkgevers die in Loon Vandaag taken zonder einddatum hebben.

· Het is mogelijk het tonen van de taak voor de SEPA uit te schakelen op het tabblad 4 Taken bij de Werkgeversinstellingen.

· In de risicogroep 03 Bouwbedrijf is in de arbeidsovereenkomst een beding opgenomen voor afdracht aan het Tijdspaarfonds.

· In de risicogroep 03 UTA-personeel in het Bouwbedrijf is in de arbeidsovereenkomst een beding opgenomen voor afdracht aan het Tijdspaarfonds

· In de risicogroep 07 Meubelindustrie is de seniorenregeling niet meer beschikbaar. U kunt de 58+ regeling verlonen via Onbetaald verlof met ongewijzigde pensioenopbouw.

· In de sector 12 Metaal en techniek wordt de RVU-premie nu berekend tot de AOW-leeftijd.

· In de risicogroep 17 Aardappelen, groente en fruit zijn de standaarduren per dag aangepast van 7,2 naar 8.

· In de risicogroep 17 Drogisterijbranche is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar.

· In de risicogroep 17 Meubileringsbedrijven is de seniorenregeling niet meer beschikbaar. U kunt de 58+ regeling verlonen via Onbetaald verlof met ongewijzigde pensioenopbouw.

· In de risicogroep 35 Gehandicaptenzorg is nu ook de seniorenregeling beschikbaar.

· In de risicogroep 42 Groothandel in dranken is de pensioenleeftijd aangepast naar 67 jaar.

· In de risicogroep 42 Groothandel textielgoederen is de pensioenleeftijd aangepast naar 67 jaar.

· In de risicogroep 43 Zakelijke dienstverlening is de premie PAWW toegevoegd met percentage van 0,0. Geen PAWW van toepassing? Laat dan de premie op nul staan. U kunt in Loon Vandaag de taak PAWW op 'jaar' zetten, de taak uitvoeren, hierna zal de taak verdwijnen.

· In de risicogroep 44 Zakelijke dienstverlening is de premie PAWW toegevoegd met percentage van 0,0. Geen PAWW van toepassing? Laat dan de premie op nul staan. U kunt in Loon Vandaag de taak PAWW op 'jaar' zetten, de taak uitvoeren, hierna zal de taak verdwijnen.

· In de risicogroep 45 Zakelijke dienstverlening is de premie PAWW toegevoegd met percentage van 0,0. Geen PAWW van toepassing? Laat dan de premie op nul staan. U kunt in Loon Vandaag de taak PAWW op 'jaar' zetten, de taak uitvoeren, hierna zal de taak verdwijnen.

· In de risicogroep 48 Betonproduktenindustrie wordt geen eindejaarsreservering meer berekend over overwerk.

· In de risicogroep 50 Drankindustrie is de pensioenleeftijd aangepast naar 67 jaar.

· In de sector 52 Uitzendbedrijven wordt de compensatie PAWW, o.a. bij een uitdienstberekening, nauwkeuriger berekend.

· In de risicogroep 53 Particuliere beveiliging zijn de standaarduren per dag aangepast van 7,6 naar 7,2. Meer informatie hierover kunt u vinden in de handleiding via onderstaande link: https://www.loon.nl/Handleiding/Sector_53_Beveiliging.pdf .