We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Release notes Loon 2023

Versie 25.0.145. Gepubliceerd 2 november 2023

· Een gedeeltelijke vakantiegelduitbetaling kent weer een opbouw en een vrijval. Andere reserveringen hebben weer een gesaldeerde vrijval.

· Er is een verbetering aangebracht in de cumulatieve berekening van de AoF- en WW-premie bij Zwangerschapsverlof. Herreken deze lonen indien van toepassing.

· Voor de 00 Aanvulling op uitkering wordt nu volgens voorschrift van de Belastingdienst in de loonaangifte SV-loon doorgegeven.

· Bij het draaien van het journaal kunt u bij 'Naar boekhoudpakket' nu ook kiezen voor Minipak.

· In de Uniforme Pensioen Aangiften (UPA) wordt nu ook het collectieve deel per regelingkenmerk weergegeven in het rapport.

· In deze versie is een onjuiste import van een Herleidingsregel vanuit een HRM-pakket opgelost.

· Op tabblad Meldingen volgt bij het herrekenen van lonen met een gedeeltelijke ouderschapsverlofperiode een tekstuele wijziging.

· Het resultatenscherm van herrekenen kan een onnodig verschil in de kolom Kosten werkgever weergeven in het geval van gesplitste berekeningen en een vrijval van reserveringen. Bekijkt u in dit geval voor de zekerheid het tabblad Kosten werkgever van de betreffende periode, of er een verschil is. Excuses voor het ongemak.

· In de sector 01 Agrarisch bedrijf wordt de compensatieregeling piekarbeid ook over overwerkuren berekend.

· In de risicogroep 12 Tankstations is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar.

· In de sector 15 Slagersbedrijven is de grondslag gewijzigd bij de berekening van de premie W.G.A.-gat werknemer.

· In de risicogroep 17 Exclusief BAR is de optie 'Pensioen via Stipp' weer beschikbaar.

· In de risicogroep 17 Levensmiddelen is voor werknemers met een onregelmatig werkschema de PAWW-premie niet van toepassing. Herrekent u de lonen indien van toepassing.

· In de sector 34 Horeca catering is per 1 januari de FBA / FBS premie werknemer gewijzigd van 0,3 naar 0,1% en werkgever van 0,3 naar 0,15%. Ook is er per 1 juli een nieuw tijdvak toegevoegd voor nog een wijziging in deze premies. In dit tijdvak dient u - door een technisch probleem - de premiepercentages (werknemer 0,3% en de werkgever 0,45%) handmatig aan te passen. Onze excuses voor het ongemak.

· In de 35 Geestelijke gezondheidszorg wordt de balansregeling in combinatie met een deelberekening weer juist berekend.

· In de risicogroep 35 Kraamzorg is per 1 juli het maximum uurloon voor opslag ORT gewijzigd van € 19,26 naar € 19,83.

· In de risicogroep 35 Sociaal werk, welzijn en maatschappelijke dienstverlening is per 1 juli het maximum uurloon voor opslag ORT gewijzigd van 18,05 naar 20,21, en voor primaire functies van € 18,26 naar € 20,44.

· In de sector 35 Ziekenhuizen is het maximum uurloon voor opslag ORT per 1 februari gewijzigd van € 23,69 naar € 24,86, en per 1 december naar € 26,11.

· In de risicogroep 41 Groothandel bandenbranche wordt voor de pensioenberekening de ploegentoeslag nu opgenomen in de januarigrondslag.

· In de risicogroep 41 Groothandel bandenbranche worden correcties in de Uniforme Pensioen Aangifte collectief juist doorgegeven.

· In de risicogroep 42 Levensmiddelen en Levensmiddelen (Horecaproducten) wordt standaard geen vakantiegeld meer berekend over overwerk boven fulltime.

· In de risicogroep 49 Textielreiniging is per 01-09-2023 een nieuw tijdvak toegevoegd voor de premie PAWW.

· In de risicogroep 49 Chemische wasserij is per 01-09-2023 een nieuw tijdvak toegevoegd voor de premie PAWW.

· In de sector 52 Uitzendbedrijven is een probleem voor werknemers met een referteperiode tussen 0 en 8 weken per 1 januari 2023 opgelost.

· In de sector 53 Particuliere beveiliging zijn de standaarduren per dag aangepast van 7,6 naar 7,2. Leest u meer in https://www.loon.nl/handleiding/Sector_53_Beveiliging.pdf.

· Werkgevers in de sectoren 61 t/m 66 Overheid zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Zij betalen in plaats van WW-premie een vervangende premie (0,68%) aan het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo). Herrekent u de lonen indien van toepassing.