We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Release notes Loon 2023

Versie 25.0.116. Gepubliceerd 7 juli 2023

· Herhaling Release note versie 25.0.108:
Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan adviseren wij u alsnog de lonen van alle werknemers te herrekenen, dit in verband met aanpassingen en verdere ontwikkeling in het Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR). Dit zal met name alleen interne verschillen geven. Dit is vooral van belang bij wijziging in premiepercentages, bijvoorbeeld van hoge naar lage WW-premie gedurende het loonjaar. U kunt dit op een voor u geschikt moment uitvoeren.

Voor meer informatie over het herrekenen, kunt u verder lezen in https://www.loon.nl/handleiding/Loon_2023_herrekenen_juni_update.pdf.

· De problemen bij de export naar e-Boekhouden zijn opgelost. U kunt nu bij ‘Naar boekhoudpakket’ kiezen voor de optie e-Boekhouden.

· In de sector 01 Agrarisch bedrijf is een wijziging aangebracht in de berekening van de pensioenpremie i.c.m. verlof. U dient de lonen van alle werknemers te herrekenen (ook wanneer er geen sprake is van verlof).

· In de risicogroep 05 Stand- en tentoonstellingsbouw is een wijziging aangebracht in de berekening van de pensioenpremie i.c.m. verlof. U dient de lonen van alle werknemers te herrekenen (ook wanneer er geen sprake is van verlof).

· In de sector 07 Meubelindustrie is een wijziging aangebracht in de berekening van de pensioenpremie i.c.m. verlof. U dient de lonen van alle werknemers te herrekenen (ook wanneer er geen sprake is van verlof).

· In de sector 08 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtb.-ind. is een wijziging aangebracht in de berekening van de pensioenpremie i.c.m. verlof. U dient de lonen van alle werknemers te herrekenen (ook wanneer er geen sprake is van verlof).

· In de sector 13 Bakkersbedrijf is vanaf 1 juni (4-wekenlonen 19 juni) 2023 het percentage voor Sociaal fonds werkgever van 0.0 naar 1.0 aangepast.

· In de risicogroep 16 Pluimveeverwerkende industrie wordt geen vakantiegeld meer gereserveerd over overwerk.

· In de risicogroep 17 Bakkersdetailhandel is vanaf 1 juni (4-wekenlonen 20 juni) 2022 het percentage voor Sociaal fonds werkgever van 0.0 naar 1.0 aangepast.

· In de risicogroep 17 Meubileringsbedrijven is een wijziging aangebracht in de berekening van de pensioenpremie i.c.m. verlof. U dient de lonen van alle werknemers te herrekenen (ook wanneer er geen sprake is van verlof).

· In de risicogroep 28 Taxivervoer is per 1 juli een nieuw tijdvak toegevoegd voor het Sociaal fonds mobiliteit (wijzigt naar 0%).

· In de sector 52 Uitzendbedrijven is per 1 juli een nieuw tijdvak toegevoegd voor twee premiewijzigingen (geen opslag wachtdagen meer en verlaging % aanvulling ziektewet werknemer).

· In de sector 53 Particuliere beveiliging is een wijziging aangebracht in de berekening van de pensioenpremie i.c.m. verlof. U dient de lonen van alle werknemers te herrekenen (ook wanneer er geen sprake is van verlof).

· In de risicogroep 54 Omroeppersoneel is pensioenregeling 2-3 toegevoegd.