We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Release notes Loon 2023

Versie 25.0.46. Gepubliceerd 20 januari 2023

· In deze versie zijn de premies 2023 voor onderstaande risicogroepen nu ook compleet:
39 Zorgverzekeraars
42 Groothandel in bloemen en planten

· Met deze versie van Loon 2023 kunt u de pensioenaangiften maken.

· Een aantal ontbrekende codes in de CBS-code cao-lijst is alsnog toegevoegd.

· Een foutmelding is opgelost die ontstond bij het aanzetten van ‘Ongewijzigd pensioen’ bij de diverse soorten verlof op tabblad 8 Verlof in het Werkgeversscherm.

· De onterechte taak 'Verkeerd WW-percentage' zal niet meer verschijnen. Een door Loon eerder aangemaakte taak zal helaas door u handmatig als voltooid gemarkeerd moeten worden.

· Voor verzuimtypes ouderschapsverlof 9 en 17 weken, het geboorteverlof vanaf week 2 en het kort- en langdurend zorgverlof, is het opgeven van een beginstand alsnog beschikbaar.

· In de risicogroep 03 Afwerkbedrijven (UTA) in de bouw is het percentage voor Opleiding en Ontwikkeling Afbouw werkgever gewijzigd(van 0,665 naar 1,665%) .

· In de sector 09 Grafische industrie is het percentage ASF Zeef/Sign gewijzigd van 0,00 naar 0,26.

· In de sector 13 Bakkersbedrijf is het maximum jaarloon voor de pensioenberekening alsnog gewijzigd van 66.596,- naar 60.200,-.

· In de risicogroep 15 Slagersbedrijf is de seniorenregeling 95-100-100 per 1 januari gewijzigd naar 90-100-100. Wijzigt u de invoer in de Agenda.

· In de risicogroep 17 Bakkersdetailhandel is het maximum jaarloon voor de pensioenberekening alsnog gewijzigd van 66.596,- naar 60.200,-.

· In de risicogroep 42 Groothandel in kaas is het maximum jaarloon voor de pensioenberekening alsnog gewijzigd van 40.880,- naar 40.846,-.

· In de risicogroep 42 Groothandel in kaas is de franchise voor de pensioenberekening alsnog gewijzigd (van 18.214,- naar 18.199,-).

· In de risicogroep 53 Particuliere beveiliging is het percentage voor Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen gewijzigd (werknemer van 0,0284 naar 0,0374%, werkgever van 0,1136 naar 0,1226%).

· In de risicogroepen 56 Schildersbedrijf en 56 UTA personeel in het schildersbedrijf is de franchise op voorschrift van het pensioenfonds gemaximeerd op 150 uur per 4 weken en 162,5 uur per maand.