Uitleg premies Werkhervattingskas 2022

Verrekening premie WGA en ZW-flex

Het Whk-onderdeel WGA mag de werkgever voor de helft verrekenen met de werknemer.
 
De werkgever betaalt dus de ene helft, de werknemer de andere helft.
De premie is niet aftrekbaar en wordt door de werknemer dus vanuit het netto loon betaald.
Het Whk-onderdeel ZW-flex mag niet worden verrekend met de werknemer.