We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Uitleg premies Werkhervattingskas 2024

Premies Werkhervattingskas

Door de Modernisering Ziektewet verdween per 2014 de gedifferentieerde premie WGA en kwam er een nieuwe premie: de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

Deze Whk-premie bestaat thans uit twee componenten:
• premiedeel WGA
• premiedeel ZW-flex

NB Tot en met 2016 was de WGA-premie nog opgesplitst in een apart WGA-vast-deel en een
WGA-flex-deel.