We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Uitleg premies Werkhervattingskas 2024

Checken Werkhervattingskas-premies in Loon

Komt het premiepercentage in Loon (Werkgeversscherm, tabblad 2, Wijzig premies) bij 'Ziektewet flex werkgever' overeen met het percentage voor de premie 'ZW-lasten', dat u op uw fiscale beschikking 2024 ziet staan? Zo ja, dan bent u hoogstwaarschijnlijk een kleine werkgever. Dan hoeft u alleen de getoonde premie ZW-flex werkgever even te bevestigen.

Check voor alle zekerheid of de premie WGA (werknemersdeel plus het werkgeversdeel) ook overeenkomt met uw beschikking. Loon regelt daarna de rest.

Komt het premiepercentage in Loon (werkgever, tabblad 2, Wijzig premies) bij 'Ziektewet flex werkgever' niet overeen met het percentage voor de premie 'ZW-lasten', dat u op uw fiscale beschikking 2024 ziet staan? Dan bent u vrijwel zeker een (middel)grote werkgever. Dan moet u de premies ZW-flex en WGA, en de Aof aanpassen in Loon.

Zie voor uitleg voor het checken en eventueel aanpassen van de premies Werkhervattingskas en de Aof dit document: https://www.loon.nl/Handleiding/Aanpassen_Werkhervattingskas_2024.pdf