We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Uitleg premies Werkhervattingskas 2024

Indeling werkgeversgrootte

Let op! De grens tussen kleine en (middel)grote werkgevers is sinds 2022 veel hoger komen te liggen.

U bent in 2024 een kleine werkgever als er in het refertejaar 2022 een totaal premieloon is van maximaal € 942.500.