Uitleg premies Werkhervattingskas 2023

Indeling werkgeversgrootte

Let op! De grens tussen kleine en (middel)grote werkgevers is sinds 2022 veel hoger komen te liggen.

U bent in 2023 een kleine werkgever als er in het refertejaar 2021 een totaal premieloon is van maximaal € 905.000.