We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Uitleg premies Werkhervattingskas 2024

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

Op de beschikking 'Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervatingskas'  staat ook de premie ‘Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)’. Die is namelijk ook gedifferentieerd, en wel naar kleine werkgevers c.q. (middel)grote werkgevers. Met daarbij hetzelfde premieloon van maximaal € 942.500 (refertejaar 2022) als 'grens'.

Voor alle kleine werkgevers bedraagt in 2024 de premie 'Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)’ 6,18%.

Voor alle (middel)grote werkgevers bedraagt in 2024 de premie 'Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)’ 7,54%.

In Loon werd tot en met het jaar 2022 de premie 'Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)' als volgt genoemd: 'Basispremie W.A.O./ W.I.A.'.