We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Uitleg premies Werkhervattingskas 2024

Vertaling beschikking fiscus Werkhervattingskas naar premies in Loon

U hebt in december of begin januari de beschikking 'Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervatingskas 2024' van de fiscus gekregen. Die staat vol met getallen, fiscale termen en berekeningen.

Het voor Loon belangrijkste deel staat op de eerste pagina bij 'Berekening van het gedifferentieerde premiepercentage Whk'. Daar staan namelijk de twee percentages die voor úw bedrijf gelden, en waar Loon dus mee moet rekenen.

De fiscus meldt op die plaats tweepremies, die we voor u als volgt hebben vertaald naar de overeenkomstige premies in Loon:
- premiecomponent voor WGA-lasten: *%.    In Loon 2024: WGA.
- premiecomponent voor ZW-lasten: *%.       In Loon 2024: Ziektewet flex werkgever

In schema ziet het er zo uit (voorbeeldpercentages!):

Loon salarissoftware kleine werkgevers