Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) en Loon

De Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) in het kort

De Wab is vanaf 2020 een feit. Met de Wab worden enkele nadelige effecten en niet behaalde doelen van de Wwz (Wet werk en zekerheid) gerepareerd. Zo zijn er aanpassingen voor de transitievergoeding, de ketenregeling en komt er een gedifferentieerde WW-premie.

De belangrijkste Wab-maatregelen op een rij:
- Verruiming ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar
- Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag
- Introductie cumulatiegrond bij ontslag
- Gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden voor payrollmedewerkers
- Lagere WW-premie bij vast contract, hogere bij flexibele arbeidsovereenkomsten.
- Meer bescherming voor oproepkrachten

De laatste twee punten hebben direct gevolgen voor Loon. Over die twee punten gaan we het in deze uitleg dan ook nader hebben.